przekład ustny: konsekutywny i symultaniczny
przekład pisemny: proza, dramat, reportaż, esej, biografia, nauka, sztuki plastyczne, muzyka, reklama itp.


устный перевод: последовательный и синхронный
письменный перевод: проза, пьесы, документальные, эссе, биография, наука, изобразительное искусство, музыка, реклама и т.п.

21.02.2017

Władimir Makanin, Właz, przeł. Krzysztof Tyczko (fragment, łącznie ok. 3,5 ark. wyd.)

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.


1

NIEZDECYDOWANA KOTKA W DRZWIACH. Kotka stoi w samych drzwiach. Ani wte, ani wewte. I oczywiście przeszkadza mu w ich zamknięciu. „No...? Do domu? Czy na dwór?” – Kluczariow pośpiesza ją intonacją głosu, po czym zamyka mieszkanie i szybko schodzi. Wyprzedza kotkę (ta miękko skacze po stopniach) i wychodzi na ulicę.
Na ulicy nachodzą go myśli o śmierci jego kolegi — Pawłowa. Jak umarł? W jakich okolicznościach...? Nie wie nic. Jeśli liczyć tylko tych z prospektu, to w tłumie, w ruchomym ścisku zginęło przeszło dwieście osób. Ale tłum nie liczy. (A Pawłowa przecież tam nie było.)

7.11.-17.12.2016 ustne w Teatrze im. Aleksandra Fredry, Gniezno, PL