przekład ustny: konsekutywny i symultaniczny
przekład pisemny: proza, dramat, reportaż, esej, biografia, nauka, sztuki plastyczne, muzyka, reklama itp.


устный перевод: последовательный и синхронный
письменный перевод: проза, пьесы, документальные, эссе, биография, наука, изобразительное искусство, музыка, реклама и т.п.

15.04.2017

Asia Wołoszyna, Mama, przeł. Krzysztof Tyczko (fragment sztuki, całość pow. 1,5 akr. wyd.)

Jest to wymyślony (bądź nie) verbatim, w którym dorastająca na początku XXI wieku bohaterka opowiada o najbardziej bolesnych momentach swojego zwykłego życia. Opowiada swojej nieżyjącej już mamie (?) albo nienarodzonej córce (?). Sztuka ta traktuje o samoidentyfikacji, o skrzywionym spojrzeniu na własne życie, o gender, o egzystencjalnej samotności i lęku. 

Tekst znalazł się na krótkiej liście konkursu nowej dramaturgii "Ljubimowka" w 2016 r. 
Akcja Jurija Butusowa na podstawie tekstu "Mama" wchodzi w skład repertuaru Teatru im. Lensowietu (Sankt Petersburg, Rosja).

(...)
A to.
Tylko już z happy endem. Z Weroniką.
Tak gdzieś po pół roku, może trochę więcej, zaczęłyśmy się przyjaźnić. W ogóle to ja nigdy nie chciałam się z nią przyjaźnić. Chciałam przyjść do niej do domu, tego pragnęłam masakrycznie. Każdą swoją komórką. Zobaczyć, jak ona mieszka, jej kota, książki. Żeby poświęciła mi swój wiersz - to w ogóle byłby odjazd. I się spełniło.